Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10

 

Opole, dnia 15 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 69 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 08-10-2010 r., postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji TURAWA Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych- studni awaryjnej nr 2, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Kadłubie Turawskim, gm.Turawa, na działce nr 1182/101 km 2 obręb Kadłub Turawski -właściciel Gmina Turawa.
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
            
BSz-2
Wersja XML