Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10

 

Opole, dnia 27 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 58 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 20-10-2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na pobór wód podziemnych, za pomocą studni nr 2 i 3 – podstawowych i studni nr 1, 4 –awaryjnych, z komunalnego ujęcia wody w Kobylnie – Niwa, w ilości: Qmaxh=68,0 m3/h, Qśrd= 957,8 m3/d oraz na wykonanie awaryjnej studni nr 4.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działce nr 128/10 km 4 obręb Kobylno – własność Gmina Łubniany.
Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, udzielone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.III-6210/253/93/94 z dnia 12-01-1994 r., obowiązujące do 31-12-2010 r., zostanie cofnięte.       
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML