Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-54/10

 

Opole, dnia 27 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 54 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 08-10-2010 r., postępowania na wniosek Piotra Władyki, działającego z upoważnienia Leszka Duszyńskiego Prezesa Zarządu „FRAPO-DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o., 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do rowu melioracyjnego R-K9, z ujściem do rowu R-K7, oczyszczonych ścieków deszczowych z projektowanego obiektu handlowo – usługowego „POLOmarket” w Niemodlinie przy ul.Opolskiej 11 oraz na wykonanie wylotu w km 0+36 rowu melioracyjnego R-K9 na działce nr 883 km 11 obręb Niemodlin – własność A.Rajca.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML