Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10

 

Opole, dnia 18 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 50 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 27-09-2010 r., postępowania na wniosek Ubojni Drobiu „PODLESIE” Manfred Wosnica 46-200 Czarnowąsy, ul. Stawowa 7, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych na zakładowej oczyszczalni ścieków, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych – do oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach, eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o.o. w Czarnowąsach.
Wnioskowany zrzut ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych w ilości Q max d = 28 m3/d, o składzie:
- fosfor ogólny – 5 mg P/l
- azot amonowy – 30 mg NNH4/l
- azot azotynowy – 30 mg NNO2/l.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML