Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10

 

Opole, dnia 18 października 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 46 / 10
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu iw drodze  decyzji nr OŚ.BSz-6223-46/10 z dnia 18 października 2010 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia związanego z rozbudowa drogi krojowej nr 46  na odcinku Lędziny – Dębska Kuźnia w km drogi od 105+036 do km 108+884, gm. Chrząstowice.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 13 Ip.  Urzędu Gminy w Chrząstowicach
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14, w godzinach urzędowania.
 
BSz-6

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML