Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10

 

Opole, dnia 6 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 49 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 06-10-2010 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kosnego 3, zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie uwzględnienia ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych z przemysłu mięsnego w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym dotyczącym odprowadzania ścieków komunalnych - bytowych do rzeki Mała Panew w Czarnowąsach, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-5/07 z dnia 19-02-2007 r.
Zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne dotychczasowe pozwolenie wymaga cofnięcia. W nowym pozwoleniu zostaną uwzględnione (oprócz dotychczasowych wskaźników zanieczyszczeń) charakterystyczne wskaźniki zanieczyszczeń dla przemysłu mięsnego – związki azotu i fosforu.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
            
Wersja XML