Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10

 

Opole, dnia 10 września 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 45 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 02-09-2010 r., postępowania na wniosek Bogdana Nawrota z Opola, działającego z upoważnienia Burmistrza Prószkowa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-        na wykonanie urządzeń wodnych: rowu o długości L=300 m z ujściem do rowu melioracyjnego R-B w km 1+900, odprowadzającego wody deszczowe z odwodnienia drogi wojewódzkiej – ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich poprzez istniejący zbiornik p-poż. oraz poprzez projektowany rurociąg ø 300,
      na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej – ul. Opolskiej o długości 400 m w Zimnicach Wielkich do rowy R-B w km 1+900 w/w projektowanym rowem.
 
 
 
 
 
 
             Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML