Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10

 

Opole, dnia 12 sierpnia 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 31 / 10                                                            
 
 
 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 09-07-2010 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek  Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi krajowej nr 45 od km 110+900 do km 111+335 w miejscowości ZAWADA gm.Turawa, istniejącym wylotem do rzeki Jemielnicy w km 6+940.
 
 
 
 
Z up.Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
  
Wersja XML