Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-28/10

 

Opole, dnia 6 lipca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 28 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu, w dniu 14-06-2010 r., postępowania na wniosek Prezesa zarządu Stowarzyszenia „DELTA” 27-400 Ostrowiec Św., ul.Sandomierska 4, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
- na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie ścieków: wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części terenu kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego „JURAPARK” (w tym parkingu) w Krasiejowie, w ilości obliczeniowej Q = 261,78 l/s, poprzez rów odwadniający zlokalizowany na działce nr 1032/1 km 4 obręb Krasiejów, na wzdłuż granicy działki 299/10 km 6 istniejącym wylotem do rzeki Brzezinki w km 7+840, 
- na wykonanie wylotu ścieków z odwodnienia parkingu do rowu odwodnieniowego zlokalizowanego na działce nr 317/10 km 6 i dalej rowem na działce 1032/1 km 4 odprowadzającego do cieku Brzezinka
- na wykonanie zarurowania rowu na działce nr 1032/3 km 4 rurociągiem ø 800 o długości 83,0 mb.
 
 
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML