Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10

 

Opole, dnia 01.07.2010 roku
OŚ.ZW 6224-3/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 17.05.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Jerzego Romanowskiego z Zakładu Projektowo-Usługowego „PROERG” z siedzibą w Nysie ul. Piłsudskiego 62a, działającego z upoważnienia pana Ryszarda Lesickiego Kierownika Rejonu Dystrybucji Nysa EnergiaPro SA Oddział w Opolu z siedzibą w Nysie ul. Bramy Grodkowskiej 2, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie przejścia podziemną linią energetyczną 15 kV, wykonaną z pojedynczej wiązki kablowej typu 3 x YHAKXS 70/25, w rurze osłonowej typu SRS 110 długości 46,0 m, na głębokości min. 1,9 m(tj. rzędna góry rury osłonowej 144,05 m npm)   pod dnem rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 21+475 w m. Tułowice (dz. nr 1/10, 1/23, 1/22 a.m. 3 obręb Tułowice),  
 
2.      Wykonanie rozbiórki napowietrznej linii energetycznej 0,4 kV czteroprzewodowej, wykonanej z nieizolowanych przewodów 4 x AL-50, rozwieszonej na żelbetowych słupach: nr 466/P-10 (zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki w odległości 37,5 m od krawędzi skarpy cieku) i nr 467/P-10 (zlokalizowanym na prawym brzegu rzeki w odległości 5,5 m od krawędzi skarpy cieku) oddalonych od siebie o 50 m, na wysokości min. 7,3 m nad rzeką Ścinawą Niemodlińską w km 21+260 w m. Tułowice (dz. nr 323, 350, 1/22 a.m. 2 obręb Tułowice)
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML