Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-12/10

 

Opole, dnia 9 czerwca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 12 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu, w dniu 03-03-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w ramach przebudowy drogi krajowej nr 46 w Karczowie, w rejonie projektowanej stacji paliw płynnych PKN ORLEN na działce nr 561/4 km 3, tj.:
1. na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego na działce nr 562 i dalej do rzeki Dożyny (ujście rowu w km 16+500 rz.Dożyny),
2. na wykonanie urządzeń wodnych:
- dwóch wylotów ścieków na działce nr 562 am 3 obręb Karczów – własność Gmina Dąbrowa,
- zarurowanie rowu przydrożnego o długości 430 m rurociągiem ø 300 PP na działce nr 595 am 3 obręb Karczów własność GDDKiA O/Opole.

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML