Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10

 

Opole, dnia 7 maja 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 10 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 2 marca 2010 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek zakładu NOWA-EUROPA DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Opolu, ul.E.Fieldorfa 4B/705, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (Qobl.=6,76 l/s) z odwodnienia połaci dachowych budynków mieszkalnych położonych na działkach o nr 741/49, 829/49 ÷ 838/49 km 1 obręb KĘPA przy ul. Niezapominajek oraz na wykonanie urządzeń wodnych: dwóch wylotów ścieków do rowu melioracyjnego R-1s. Lokalizacja urządzeń wodnych: działka nr 168 km1 obręb Kępa, własność Gminy Łubniany.

Z up.Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML