Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10

 

Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 17 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 1 kwietnia 2010 r., postępowania na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego JAL A.Jasinśki, L.Guz, J.Kowal Sp. J. 46-022 Kępa, ul. Zawadzka 12, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o. 45-222 Opole, ul. Oleska 64.

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Wersja XML