Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10

 

Opole, dnia 09.03.2010 roku
OŚ.ZW 6223-7/10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 04.02.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek państwa Karoliny i Damiana Walat zam. w Popielowie ul. Leger 2, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika wód gruntowych, zlokalizowanego na działce nr 672/176 k.m. 3 obręb Popielów gm. Popielów, stanowiącej własność wnioskodawców, retencjonującego wody dla potrzeb nawodnień roślin ozdobnych o poniższych parametrach:
-     powierzchnia całkowita zbiornika Fc= 1337 m2,
-     powierzchnia lustra wody Fw= 1288 m2,
-     głębokość od lustra wody 1,50 m,
-     głębokość od powierzchni terenu 1,80 m,
-     długość całkowita 62,80 m,
-     szerokość całkowita 21,30 m,
-     nachylenie skarp n = 1:1,
-     pojemność wodna V = 1924 m3.
 
2.    Szczególne korzystanie z wód gruntowych zgromadzonych w w/w zbiorniku polegające na ich poborze za pomocą pompy elektrycznej i deszczowni przenośnej,   do nawodnień 0,5 ha upraw roślin ozdobnych, w poniższych terminach i ilościach:
-     od 1 maja do 30 września każdego roku, przez 15 dni po 10 godzin z przerwą 10-cio dniową tj. przez 93 dni w sezonie, w ilości Q = 0,375 dm3/s, Qmaxh= 1,35 m3/h, Qmaxd= 13,5 m3/d .
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML