Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09

 

Opole, dnia 16.02.2010 roku
OŚ.ZW 6223-76/09
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 28.12.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Kazimierza Szymanka z Przedsiębiorstwa Usługowego DOR-MEL w Opolu działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Henryka Strzelczyka zam. ul. Żerkowicka 5, 45-031 Opole, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika wód gruntowych, zlokalizowanego na działce nr 114 k.m. 2 obręb Mechnice gm. Dąbrowa, stanowiącej własność wnioskodawcy, retencjonującego wody dla potrzeb nawodnień truskawek o poniższych parametrach:
-     powierzchnia całkowita zbiornika Fc= 1520 m2,
-     powierzchnia lustra wody Fw= 1270 m2,
-     średnia głębokość od lustra wody t = 1,20 m,
-     średnia głębokość od powierzchni terenu t = 2,10 m,
-     pojemność wodna V = 1520 m3.
2.    Szczególne korzystanie z wód gruntowych zgromadzonych w w/w zbiorniku w poniższych terminach i ilościach:
-     od 21 maja do 20 lipca każdego roku, raz na 2 tygodnie (tj. 5 razy w roku), przez 12 godzin za pomocą pompy spalinowej o wydajności Q = 8,33 dm3/s, Q = 500 dm3/min, Qmaxh= 30 m3/h, Qmaxd= 360 m3/d .
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML