Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09

 

Opole, dnia 16.02.2010 roku
OŚ.ZW 6223-73/09
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 18.12.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zdzisława Dzwonnika Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Opole z siedzibą w Opolu ul. Groszowicka 10, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód istniejącego zbiornika wód gruntowych zlokalizowanego na działce nr 222 a.m. 11 obręb Zawada gm. Turawa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGLLP Nadleśnictwa Opole.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
  1. Poborze wód z istniejącego zbiornika wód gruntowych (o długości 161,2 m, szerokości 21,2 m, długości w dnie 145 m, szerokości dna 5 m, głębokości 2,7 m, nachyleniu skarp 1 : 3) zlokalizowanego na działce nr 222 a.m. 11 obręb Zawada,     do nawodnień deszczownianych szkółki leśnej w Zawadzie, za pomocądwóch pomp elektrycznych typu 50WR60 ze studni zbiorczej połączonej ze zbiornikiem rurociągiem PCV f 315 mm w poniższych terminach i ilościach:
-     od 16.04. do 15.06. (61 dni) każdego roku co 3 do 5 dni przez 6 h/d w ilości: Q = 8,45 dm3/s, Qmaxh= 31,06 m3/h, Qśrd= 187,00 m3/d,
-     od 16.06.do 31.08. (77 dni) każdego roku co 3 do 5 dni przez 6 h/d w ilości: Q = 8,50 dm3/s, Qmaxh= 31,25 m3/h, Qśrd= 187,00 m3/d
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML