Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10

 

Opole, dnia 9 lutego 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 4 / 10                                                                
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu, w dniu 25 stycznia 2010 r., postępowania na wniosek Grzegorza Wujakowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwo przedstawicieli zakładu PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o. w Chróścicach, 46-080 Chróścice, ul. Korfantego 43, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowów ścieków deszczowych z terenu zakładów zlokalizowanych w Chróścicach, gm. Dobrzeń Wielki:
- przy ul. Korfantego 43 do rowu melioracyjnego R-A-3 w km 0+450, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 1166/208 km 3 obręb Chróścice
- przy ul. Warszawskiej 6a do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+130 (uchodzącego do rowu R-C-3), istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 242/5 km 1 obręb Chróścice.
W/w rowy są w administrowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzeniu Wielkim.
Wersja XML