Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09

 

Opole, dnia 7 stycznia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–64/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 3 grudnia 2009 r., postępowania na wniosek zakładu Materiały Budowlane i Przemysłowe „TADEJ” Sp.j. Piekorz Adam, Pawolek Kornelia, 46-080 Chróścice, ul. Powstańców Śl. 23, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do gruntu ścieków deszczowych z części terenu zakładu węzła betoniarskiego w Chróścicach przy ul. Piaskowej 2, gm Dobrzeń Wielki oraz na wykonanie studni chłonnej zlokalizowanej na terenie zakładu na działce nr 1233/118 km 1 obręb Chróścice, własność Kruszywa Sp.z o.o. w Zawadzie.
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Wersja XML