Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09

 

Opole, dnia 04 stycznia 2010 r.
OŚ. BSz–6223–65/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 17 grudnia 2010 r., postępowania na wniosek zakładu Ubój, Przetwórstwo i Sprzedaż Wyrobów Własnych, Mięso – Wędliny, Róża Blach, Norbert Blach, Robert Blach s.c., 46-060 Górki, ul. Opolska 25, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie:
- azotu amonowego < 200 mg NNH4/l
- azotu azotynowego < 10 NNO2/l
- fosforu ogólnego < 30 mg P/l
w ilości: Qśrd = 3,3 m3/d, Qmaxd = 6,6 m3/d.
 
 
BSz-2
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML