Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09

 

Opole, dnia 15.12.2009 roku
OŚ.ZW 6223-40/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 22.06.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Marka Adamusa Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin z siedzibą: 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych, karpiowych obiektu „Szydłowiec Śląski” Kompleksu I i II w poniższym zakresie:
I.     Kompleks I
1.    Pobór wód:
a.       dla obiektu hodowlanego „Szydłowiec Śląski” Kompleks I z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej za pomocą ujęcia brzegowego z zastawką betonową o świetle b = 1,90 m, rzędnej dna 153,62 m npm i rzędnej piętrzenia 154,50 m npm z zasuwą drewnianą i mechanicznym urządzeniem wyciągowym, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki w km 9+062 (dawny kilometraż cieku 9+950), w poniższych terminach i ilościach:
·     od 01.04. do 30.04. każdego roku, do napełnienia stawów, w ilości Q = 47 dm3/s, Qśrd= 3456 m3/d, Qmaxh= 144 m3/h (w tym zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-10/08 z dnia 16.06.2008 r. na potrzeby stawu pana W. Piwko Q = 17,5 dm3/s, Qśrd= 1512 m3/d, Qmaxh= 63 m3/h),
·     od 01.05. do 31.05. każdego roku, do napełnienia stawów i podtrzymania zalewu w ilości Q = 52 dm3/s, Qśrd= 3991,69 m3/d, Qmaxh= 166,32 m3/h (w tym zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-10/08 z dnia 16.06.2008 r. na potrzeby stawu pana W. Piwko Q = 6 dm3/s, Qśrd= 528 m3/d, Qmaxh= 22 m3/h),
·     od 01.06. do 31.10. każdego roku, dla podtrzymania zalewu w ilości Q = 17 dm3/s, Qśrd= 1468,8 m3/d, Qmaxh= 61,2 m3/h (w tym zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-10/08 z dnia 16.06.2008 r. na potrzeby stawu pana W. Piwko Q = 6 dm3/s, Qśrd= 528 m3/d, Qmaxh= 22 m3/h),
·     od 01.11. do 31.03. każdego roku, dla podtrzymania zalewu w ilości Q = 11,06 dm3/s, Qśrd= 950,4 m3/d, Qmaxh= 39,6 m3/h,
b.      do napełnienia stawu:
·     nr 12 z doprowadzalnika H w km 0+822 za pomocą mnicha betonowego nr N-10 o świetle 700 x 700, średnicy leżaka f 500 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm w ilości Q = 10 dm3/s, Qśrd= 864 m3/d, Qmaxh= 36 m3/h w terminie od 01.04. do 31.05. każdego roku,
·     nr 13 z doprowadzalnika H w km 0+578 za pomocą mnicha drewnianego nr N-15 o świetle 300 x 300, średnicy leżaka f 300 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm oraz z doprowadzalnika H w km 0+820 za pomocą mnicha betonowego nr N-11 o świetle 700 x 700, średnicy leżaka f 600 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm w ilości Q = 10 dm3/s, Qśrd= 864 m3/d, Qmaxh= 36 m3/h w terminie od 01.04. do 31.05. każdego roku,
·     nr 14 z doprowadzalnika H w km 0+700 za pomocą mnicha betonowego    nr N-18 o świetle 500 x 700, średnicy leżaka f 400 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm oraz z rowu R-52/4 w km 0+208 za pomocą mnicha drewnianego nr N-17a o świetle 500 x 500, wymiarach leżaka 400 mm x 300 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm w ilości Q = 10 dm3/s, Qśrd= 864 m3/d, Qmaxh= 36 m3/h w terminie od 01.04. do 31.05. każdego roku,
c.       do podtrzymania zalewu (pokrycia strat na parowanie i przesiąki) na stawie:
·     nr 12 z doprowadzalnika H w km 0+822 za pomocą mnicha betonowego nr N-10 o świetle 700 x 700, średnicy leżaka f 500 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm w ilości Q = 10 dm3/s, Qśrd= 864 m3/d, Qmaxh= 36 m3/h w terminie od 01.04. do 31.05. każdego roku,
·     nr 13 z doprowadzalnika H w km 0+578 za pomocą mnicha drewnianego   nr N-15 o świetle 300 x 300, średnicy leżaka f 300 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm oraz z doprowadzalnika H w km 0+820 za pomocą mnicha betonowego nr N-11 o świetle 700 x 700, średnicy leżaka f 600 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm w ilości Q = 10 dm3/s, Qśrd= 864 m3/d, Qmaxh= 36 m3/h w terminie od 01.04. do 31.05. każdego roku,
·     nr 14 z doprowadzalnika H w km 0+700 za pomocą mnicha betonowego    nr N-18 o świetle 500 x 700, średnicy leżaka f 400 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm z rowu R-52/4 w km 0+208 za pomocą mnicha drewnianego nr N-17a o świetle 500 x 500, wymiarach leżaka 400 mm x 300 mm, rzędnej piętrzenia 153,40 m npm w ilości Q = 10 dm3/s, Qśrd= 864 m3/d, Qmaxh= 36 m3/h w terminie od 01.04. do 31.05. każdego roku,
2.    Zrzut wód:
a.         z obiektu hodowlanego „Szydłowiec Śląski” Kompleks I:
·        ze stawu nr 12 do Kanału Rzędziwojowickiego w km 0+430 za pomocą mnicha betonowego nr N-12 o świetle 1200 mm, średnicy leżaka 1200 mm x 800 mm, rzędnej piętrzenia 153,20 m npm w ilości Q = 189 dm3/s, Qśrd= 16329,6 m3/d, Qmaxh= 680,04 m3/h w terminie od 16.03. do 20.03 każdego roku lub 01.07. do 05.07. każdego roku w zależności od sposobu użytkowania stawu w danym roku,
·        ze stawu nr 13 do rowu R48/8 w km 0+210 za pomocą mnicha betonowego nr N-13 o świetle 500 mm x 400 mm, średnicy leżaka f 500 mm, rzędnej piętrzenia 153,30 m npm oraz do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 8+352 (stary kilometraż 9+240) w ilości Q = 52 dm3/s, Qśrd= 4492,8 m3/d, Qmaxh= 187,2 m3/h w terminie od 01.07. do 05.07. każdego roku,
·        ze stawu nr 14 do odprowadzalnika H w km 0+590 za pomocą mnicha betonowego nr N-17 o świetle 550 mm x 600 mm, średnicy leżaka 500 mm, rzędnej piętrzenia 153,30 m npm w ilości Q = 45 dm3/s, Qśrd= 3888 m3/d,             Qmaxh= 162 m3/h w terminie od 01.07. do 05.07. każdego roku,
3.      Piętrzenie wód:
·      na stawie nr 12 w okresie od 01.06. do 15.03. każdego roku do rzędnej 153,20 m npm za pomocą mnicha betonowego N-12 o świetle 1200 mm, i średnicy leżaka 1200 mm x 800 mm,
·      na stawie nr 13 w okresie od 01.05. do 30.06. każdego roku do rzędnej 153,30 m npm za pomocą mnicha betonowego N-13 o świetle 500 mm x 400 mm i średnicy leżaka f 500 mm, N-14 o świetle 600 mm x 500 mm i średnicy leżaka f 300 mm,
·      na stawie nr 14 w okresie od 01.05. do 30.06. każdego roku do rzędnej 153,30 m npm za pomocą mnicha betonowego N-17 o świetle 550 mm x 600 mm i średnicy leżaka f 500 mm,
II. Kompleks II
1.    Pobór wód dla obiektu hodowlanego „Szydłowiec Śląski” Kompleks II z rowu N  
w km 1+480 za pomocą mnicha ceglanego N-19 do stawu przepływowego nr 16,
w km 2+070 za pomocą mnicha ceglanego N-20 do stawu przepływowego nr 17,
w km 2+470 za pomocą mnicha ceglanego N-21do stawu przepływowego nr 18,
w km 2+970 za pomocą mnicha ceglanego N-22 do stawu przepływowego nr 19,
w km 3+200 za pomocą mnicha betonowego N-23 do stawu przepływowego nr 20,         
w km 3+360 za pomocą mnicha betonowego N-24 do stawu przepływowego nr 21:
a.         do napełnienia stawów w poniższych terminach i ilościach:
·          w okresie od 01.11. do 28.02. każdego roku w ilości Q = 10,94 dm3/s, Qśrd= 945 m3/d, Qmaxh= 39,38 m3/h,
·          w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości Q = 8,4 dm3/s, Qśrd= 725,76 m3/d, Qmaxh= 30,24 m3/h
·          w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości Q = 4,3 dm3/s, Qśrd= 377,52 m3/d, Qmaxh= 15,48 m3/h
·          w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości Q = 2,7 dm3/s, Qśrd= 233,28 m3/d, Qmaxh= 9,72 m3/h
b.         do podtrzymania zalewu (uzupełnienia start na przesiąki i parowanie) w poniższych terminach i ilościach:
·          w okresie od 01.11. do 28.02. każdego roku w ilości Q = 5,6 dm3/s, Qśrd= 484 m3/d, Qmaxh= 20,16 m3/h,
·          w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości Q = 13,6 dm3/s, Qśrd= 1175 m3/d, Qmaxh= 48,96 m3/h,
·          w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości Q = 17,7 dm3/s, Qśrd= 1529,28 m3/d, Qmaxh= 43,72 m3/h,
·          w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości Q = 19,3 dm3/s, Qśrd= 1667,52 m3/d, Qmaxh= 69,48 m3/h,
·          w okresie od 01.06. do 31.07. każdego roku w ilości Q = 22,5 dm3/s, Qśrd= 1944 m3/d, Qmaxh= 81 m3/h,
·          w okresie od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości Q = 21,8 dm3/s, Qśrd= 1883,52 m3/d, Qmaxh= 78,48 m3/h,
·          w okresie od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości Q = 18,9 dm3/s, Qśrd= 1632,96 m3/d, Qmaxh= 68,04 m3/h,
·          w okresie od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości Q = 15,2 dm3/s, Qśrd= 1313,28 m3/d, Qmaxh= 54,72 m3/h
  
2.    Zrzut wód z obiektu hodowlanego „Szydłowiec Śląski” Kompleks II tj. stawów     przepływowych nr 16, 17, 18, 19, 20 do rowu N za pomocą mnichów piętrząco-zrzutowych zlokalizowanych na tym rowie odpowiednio:
ze stawu nr 16 za pomocą mnicha ceglanego N-19 zlokalizowanego w km 1+480,
ze stawu nr 17 za pomocą mnicha ceglanego N-20 zlokalizowanego w km 2+070,
ze stawu nr 18 za pomocą mnicha ceglanego N-21 zlokalizowanego w km 2+470,
ze stawu nr 19 za pomocą mnicha ceglanego N-22 zlokalizowanego w km 2+970,
ze stawu nr 20 za pomocą mnicha betonowego N-23 zlokalizowanego w km 3+200,
ze stawu nr 21 za pomocą mnicha betonowego N-24 zlokalizowanego w km 3+360,
w poniższych terminach i łącznych ilościach:
·        w okresie od 16.10. do 15.11. każdego roku (a w przypadku zimowania ryb od 15.03. do 30.03.), począwszy od stawu nr 16 w ilości:
od Q = 42,5 dm3/s, Qśrd= 3888 m3/d, Qmaxh= 162 m3/h                         
do Q = 186 dm3/s, Qśrd= 16070,4 m3/d, Qmaxh= 669,6 m3/h.
 
3.      Piętrzenie wód:
·      na stawie nr 16 w okresie od 01.01. do 15.10. lub 30.12. (w zależności od sposobu użytkowania stawu) każdego roku do rzędnej 160,00 m npm za pomocą mnicha ceglanego N-19 zlokalizowanego w km 1+480 rowu N, o świetle 1000 mm x 1000 mm, i średnicy leżaka 800 mm x 1000 mm,
·      na stawie nr 17 w okresie od 01.03. do 15.11. każdego roku do rzędnej 160,25 m npm za pomocą mnicha ceglanego N-20 zlokalizowanego w km 2+070 rowu N, o świetle 850 mm x 950 mm i wymiarach leżaka 700 mm x 500 mm,
·      na stawie nr 18 w okresie od 01.03. do 15.11. każdego roku do rzędnej 161,75 m npm za pomocą mnicha ceglanego N-21 zlokalizowanego w km 2+470 rowu N, o świetle 800 mm x 1100 mm i wymiarach leżaka 600 mm x 650 mm,
·      na stawie nr 19 w okresie od 01.03. do 15.11. każdego roku do rzędnej 164,75 m npm za pomocą mnicha ceglanego N-22 zlokalizowanego w km 2+970 rowu N, o świetle 700 mm x 800 mm i wymiarach leżaka 700 mm x 900 mm,
·      na stawie nr 20 w okresie od 01.03. do 15.11. każdego roku do rzędnej 166,00 m npm za pomocą mnicha betonowego N-23 zlokalizowanego w km 3+200 rowu N, o świetle 800 mm x 800 mm i wymiarach leżaka 800 mm x 800 mm,
·      na stawie nr 21 w okresie od 01.03. do 15.11. każdego roku do rzędnej 167,00 m npm za pomocą mnicha betonowego N-24 zlokalizowanego w km 2+360 rowu N, o świetle 1040 mm x 800 mm i średnicy leżaka 800 mm x 500 mm,
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML