Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/09

 

Opole, dnia 22 grudnia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–66/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 18 grudnia 2009 r., postępowania na wniosek Kazimierza Cupiał,   działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Komprachcice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – na wprowadzanie do ziemi, projektowanym drenażem rozsączającym, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu pod zabudowę osiedla domków jednorodzinnych w m. KOMPRACHCICE (ul. Szafirowa, Bursztynowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Diamentowa, Turkusowa, Perłowa) w obliczeniowej ilości Q= 510 l/s oraz na wykonanie urządzeń wodnych - drenażu rozsączającego ze skrzynek Wavin „Q-Bic” zlokalizowanego na działce nr 1848 km 4 obręb Komprachcice – własność gmina Komprachcice.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML