Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09

 

Opole, dnia 14 grudnia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–52/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 5 października 2009 r., postępowania na wniosek Zakładu Rolniczo – Przemysłowego „FARMUTIL HS” SA, 64-810 Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych z obszaru części „czystej” zakładu Punktu Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych w m. Węgry,  istniejącym wylotem do rzeki Mała Panew w km 14+155, gm. Turawa.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML