Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09

 

Opole, dnia 17 listopada  2009 r.
OŚ. BSz–6223–60/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 9 listopada 2009 r., postępowania na wniosek Eugeniusza Baranieckiego z Opola, działającego z upoważnienia firmy HANDEL PALIWAMI PŁYNNYMI J&M I.JANIK, A.MARSZAŁEK SP.J. Dobrzeń Wielki, ul.Opolska 49, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie oczyszczonych w separatorze ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu stacji paliw płynnych w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej, do rzeki Żydówki – do zarurowanego odcinka ø 1000 w km 13+308, poprzez włączenie do istniejącej studni. 
 
 
 
BSz-2
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
             
 
Wersja XML