Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09

 

Opole, dnia 06.11.2009 roku
OŚ.ZW 6224-26/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 08.09.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pani Agaty Rybczyńskiej działającej
z upoważnienia pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych nr RA w km 3+460, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 relacji Opole - Skorogoszcz, w km 8+583w m. Niewodniki, polegającą na:
 
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu o konstrukcji rurowej żelbetowe prefabrykowanej    o poniższych parametrach:
  • światło f 400 mm,
  • długość 23 m,
  • kąt skosu 147o,
  • ścianki czołowe – brak,
 
 1. Wykonaniu na jego miejscu przepustu o konstrukcji rurowej żelbetowej prefabrykowanej o poniższych parametrach:
·        rzędna dna wlotu 147,96 m npm,
·        rzędna dna wylotu 147,90 m npm,
·        światło f 800 mm,
·        długość przepustu 19,90 m,
·        kąt skosu 147o,
·        spadek podłużny 0,5%,
·        ścianki czołowe, betonowe o:
-     grubości 0,40 m,
-     szerokości 4,0 m,
-     wysokości (wraz z fundamentem) 2,15 m,
·        umocnienie rowu na wlocie:
-     dno płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 3,5 m,
-     skarpy płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 3,5 m,
·        umocnienie rowu na wylocie:
-     dno płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 3,5 m,
-     skarpy płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 3,5 m.
 
 
STAROSTA OPOLSKI
 
     Henryk Lakwa
Wersja XML