Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-22/09

 

Opole, dnia 06.11.2009 roku
OŚ.ZW 6224-22/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 08.09.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pani Agaty Rybczyńskiej działającej
z upoważnienia pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych nr RA w km 3+460, w ciągu drogi wojewódzkiej nr R-2 w km 0+650, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 464 relacji Narok - Chróścice, w km 3+133 w m. Chróścice, polegającą na:
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu o konstrukcji rurowej żelbetowe prefabrykowanej    o poniższych parametrach:
  • światło f 800 mm,
  • długość 13 m,
  • kąt skosu 90o,
  • ścianki czołowe – żelbetowe masywne grubości 40 cm i szerokości 2,60 m.
 2. Wykonaniu na jego miejscu przepustu o konstrukcji rurowej żelbetowej prefabrykowanej o poniższych parametrach:
·        rzędna dna wlotu 143,31 m npm,
·        rzędna dna wylotu 143,25 m npm,
·        światło f 800 mm,
·        długość przepustu 12,0 m,
·        kąt skosu 83o,
·        spadek podłużny 0,5%,
·        ścianki czołowe, betonowe o:
-     grubości 0,40 m,
-     szerokości 4,0 m,
-     wysokości (wraz z fundamentem) 2,15 m,
·        umocnienie rowu na wlocie:
-     dno płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 2,0 m,
-     skarp brukiem na zaprawie cementowej na długości 2,0 m,
·        umocnienie rowu na wylocie:
-     dno płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 2,0 m,
-     skarp brukiem na zaprawie cementowej na długości 2,0 m.
 
 
 
 
STARISTA OPOLSKI
 
      Henryk Lakwa
Wersja XML