Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09

 

Opole, dnia 04.11.2009 roku
OŚ.ZW 6224-30/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 15.10.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pani Agaty Rybczyńskiej działającej
z upoważnienia pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych nr RA 14
w km 0+750, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 relacji Opole - Skorogoszcz, w km 7+980
w m. Niewodniki, polegającą na:
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu o konstrukcji kamienno-łukowej o poniższych parametrach:
  • światło poziome 3 m,
  • długość 8,7 m,
  • kąt skosu 112,10o,
  • ścianki czołowe – betonowo-kamienne,
 2. Wykonaniu na jego miejscu przepustu o konstrukcji skrzynkowej z elementów żelbetowych prefabrykowanych o poniższych parametrach:
·        rzędna dna wlotu 147,29 m npm,
·        rzędna dna wylotu 147,23 m npm,
·        wymiary prefabrykatów skrzynkowych 3,0 m x 1,50 m,
·        światło 3,0 m x 1,35 m,
·        długość przepustu 10,50 m,
·        kąt skosu 109,82o,
·        spadek podłużny 0,5%,
·        ścianki czołowe, betonowe o:
-     grubości 0,40 m,
-     szerokości 7,0 m,
-     wysokości 0,80 m,
·        umocnienie rowu na wlocie:
-     dno płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 2,6 m,
-     skarpy brukiem lub tłuczniem na zaprawie cementowej na długości 2,6 m,
·        umocnienie rowu na wylocie:
-     dno płytami betonowymi typu krata ułożonymi na podsypce piaskowej na długości 6,0 m,
-     skarpy brukiem lub tłuczniem łamanym gr. 15 cm na zaprawie cementowej na długości 6,0 m.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML