Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09

 

Opole, dnia 20 października 2009 r.
OŚ. BSz–6223–44/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 16 września 2009 r., postępowania na wniosek  Remigiusza Owczarka zam. Dmosin II nr 89B, 95-061 Dmosin, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Turawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia połaci dachowych sali sportowo- widowiskowej oraz łącznika ze szkołą, do rzeki Małej Panew w km 17,75 w Turawie.  
 
 
 
 
                                                                                                             Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
             
 
Wersja XML