Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09

 

Opole, dnia 22 września 2009 r.
OŚ. BSz–6224–23/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 14-09-2009 r., postępowania na wniosekKazimierza Kurowskiego,działającego z upoważnienia Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów mostowych, w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 46 relacji Kłodzko - Nysa - Opole - Częstochowa - Szczekociny na odcinku w m. SCHODNIA od km 116+100,00 do km 117+131,64”, gm. Ozimek, w zakresie:
 
1. na rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Brzezinką w km 1+446
2. na budowę nowego mostu drogowego w km 1+446 rzeki Brzezinki
3. na budowę i rozbiórkę przepustu tymczasowego (objazdowego) w km 1+468 rzeki Brzezinki, na okres rozbiórki starego mostu i budowy nowego mostu
·        lokalizacja w/w urządzeń na działkach nr: 1340/329, 1339/329, 1338/420, 1352/420, 1353/330, 1354/332, 1351/329, 1357/420, 2245/329, 2246/329, 2247/329 am 2 obręb Schodnia;      
 
1. rozbiórkę istniejącego mostu na cieku bez nazwy na działce nr 387/2 km 7 obręb Ozimek
2. budowę przepustu drogowego kołowego o średnicy ø 1,5 m, o długości 15,08 m
·      lokalizacja w/w urządzeń na działkach nr:
   - 1437/430, 1439/431,1440/431, 1443/432, 2034/429 am 2 obręb Schodnia,    
   - 387/1, 387/2, 388, 397/87, 397/88 am 7 obręb Ozimek.
 
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML