Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/09

 

Opole, dnia 26.08.2009 roku
OŚ.ZW 6224-21/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 24.08.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Anny Michałek z APM Anna Michałek w Opolu działającej z upoważnienia Wójta Gminy Łubniany w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego w osłonie bentonitowej, pod dnem rzeki Małej Panwi w km 10+748, w m. Kolanowice gm. Łubniany, rurociągiem kanalizacji sanitarnej PEHD f 90 mm x 5,4 mm w rurze osłonowej PEHD f 225 mm x 13,4 mm długości L = 81,5 m. Projektowana rzędna górnej krawędzi rury osłonowej od 150,85 m npm do 150,90 m npm tj. od 3,19 m do 3,26 m poniżej dna cieku. 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału
                                                                                  Ochrony Środowiska
Wersja XML