Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-20/09

 

Opole, dnia 17.08.2009 roku
OŚ.ZW 6224-20/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 12.08.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jacka Trychana z Biura Usług Inwestycyjnych w Opolu działającego z upoważnienia pana Arnolda Bula Wiceprezesa Zarządu Huty Małapanew Sp. z o.o. Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych oraz pana Wojciecha Jendrosek Wiceprezesa Zarządu Huty Małapanew Sp. z o.o. Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Małej Panwi w km 30+574, w m. Ozimek gm. Ozimek, trójwarstwowym rurociągiem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, z tworzywa XSC 50+polietylen PE 100 o średnicy zewnętrznej Dz 160 mm x 14,6 mm SDR11 PN10 długości L = 50,8 m.
Projektowana rzędna osi rurociągu od 174,20 m npm do 173,06 m npm tj. od 2,60 m do 2,49 m poniżej dna cieku. 
 
 
 
                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                              Marek Parfimczyk
                                                                                              Naczelnik Wydziału
                                                                                              Ochrony Środowiska
Wersja XML