Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14-1/09

 

Opole, dnia 19 sierpnia 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 14-1 / 09
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
że na wniosek strony, postanowieniem nr OŚ.BSz-6223-14-1/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. sprostowano pomyłki w udzielonym decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14/09 z dnia 22 maja 2009 r.,  pozwoleniu wodnoprawnym dla HELICAL Opole Sp. z o.o., w Warszawie, 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56c, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, związanych z budową Centrum Handlowego Turawa w miejscowości Zawada, na terenie gminy Turawa oraz budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gm. Turawa oraz m.Opola – dzielnica Gosławice. 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Postanowienie wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 35 w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Turawie
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.
Wersja XML