Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09 

 

Opole, dnia 12 sierpnia 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 28 / 09
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu O/Opole w drodze  decyzji nr OŚ.BSz-6223-28/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi Boguszyce – Winów, gm.Prószków.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 25 w Wydziale Gospodarki i Rozwoju  Urzędu Miejskiego w Prószkowie
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML