Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09

 

Opole, dnia 18 sierpnia 2009 r.
OŚ. BSz– 6223– 34/09                                                      
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 16 lipca 2009 r., postępowania na wniosek Bogdana Nawrota, działającego z upoważnienia Burmistrza Prószkowa,wsprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części ul.Opolskiej (drogi woj. nr 415) oraz przyległych posesji z odcinka drogi o długości 350 m, do rowu melioracyjnego R-B w km 2+250 oraz na zarurowanie rowu odprowadzającego wody opadowe z likwidowanego zbiornika p- poż z rur ø 0,30 WIPRO o długości 151 m, w miejscowości ZIMNICE WIELKIE, gm. Prószków.
Lokalizacja urządzeń wodnych:
-        zarurowanie rowu - działki nr 174, 423/173 am 1 obręb Zimnice Wielki, własność: Zofia Ryrko 
-      istniejący wylot ścieków - działka nr 848/141 am 1 obręb Zimnice Wielki, własność: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML