Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-1/09

 

Opole, dnia 21 lipca  2009 r.
OŚ. BSz– 6223– 33 – 1/09                                                         
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 26-06-2009 r., postępowania wodnoprawnego, na wniosek Warty Glass Jedlice SA w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji budowy nowego parkingu zakładowego, na działce nr 1023/7 km 1 obręb Szczedrzyk, gm. Ozimek:
1. na szczególne korzystanie z wód, tj.: na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych nowoprojektowanym wylotem nr 8 do kanału Hutniczego w km 0,935,
2. na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotu ścieków ozn. jako nr 8 zlokalizowanego w km 0,935 Kanału Hutniczego na działce nr 1023/11 km 1 obręb Szczedrzyk – właściciel Skarb Państwa. 
 
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML