Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09

 

Opole, dnia 06.07.2009 roku
OŚ.ZW 6224-14/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 12.05.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
na wniosek państwa Jolanty i Mariana Płaczek zam. Opole ul. Grodzieńska 24 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rybnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 24 a.m. 9 obręb Grabczokgm. Murów o następujących parametrach:
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML