Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09

 

Opole, dnia 17 czerwca 2009 r.
OŚ. BSz–6223–25/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 21 maja 2009 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Burmistrza Prószkowa (pismo  nr WGR.GI.221.16/2009 z dnia 21-05-2009 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia części ul. Opolskiej (drogi wojewódzkiej nr 414) w m. Przysiecz do rowu przydrożnego DW 414 oraz na wykonanie wylotu ścieków zlokalizowanego w km drogi 19+777, na działce nr 491 am 5 obręb Ligota Prószkowska, gm. Prószków.   Na rowie przydrożnym na odcinku 60 m tj. od wylotu ścieków do ujścia do rowu melioracyjnego R-E wykonana będzie renowacja.
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Wersja XML