Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09

 

Opole, dnia 17 czerwca 2009 r.
OŚ. BSz–6223–26/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 28-05-2009 r., postępowania na wniosekDyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych z przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 45 (ul.Opolska) od w km drogi  121+581,71 do km 121+687,40 w JEŁOWEJ, do rowu przydrożnego w km drogi 121+570,65 oraz na zarurowanie rowu przydrożnego na długości 105,69 m i włączenie do istniejącego przepustu drogowego poprzez studnię D4.  
Wylot z zarurowanego rowu (z przepustu) do otwartego rowu przydrożnego zlokalizowany jest wraz z projektowanym rurociągiem na działce nr 244 am 1 obręb Jełowa - właściciel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Wersja XML