Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09

 

Opole, dnia 15 czerwca 2009 r.
OŚ. BSz–6224–16/09                                                     
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 9 czerwca 2009 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Popielów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Kanalizacja Sanitarnej dla wsi Stare Siołkowice, gm. Popielów” tj. na wykonanie przejść rurociągami tłocznymi kanalizacji sanitarnej PE ø 160 mm przez wody powierzchniowe:
1.      Przejście pod rzeką Fiszerka w km 2+978 w rurze osłonowej PE ø 250 /14,8 mm metodą przewiertu sterowanego na długości L=10,0 m i głębokości 1,5 m pod dnem rzeki. Lokalizacja przejścia działki na am 1 obręb Nowe Siołkowice o numerach:
      - 68 – własność: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
      - 166/1, 167 – własność: Maria Kulig.
2.       Przejście pod rzeką Brynica w km 7+845 w rurze osłonowej PE ø 250 /14,8 mm metodą przewiertu horyzontalnego na długości L=17,0 m i głębokości 1,6 m pod dnem rzeki. Lokalizacja przejścia działki na am 1 obręb Nowe Siołkowice o numerach:
      - 188/2 – własność: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
      - 155 – własność: Karina, Mariusz Markiewicz
      - 393 – własność: Christine Halama, Margit Schwietz.
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML