Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09

 

Opole, 26 maja 2009 r.
OŚ. BSz–6223–24/09                                                     
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 19 maja 2009 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Cmentarna 5 (pismo GK/57/2009 z dnia 08-05-2009 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody w Tarnowie Opolskim za pomocą trzech studni, woda z ujęcia w Tarnowie Op. mieszana jest z wodą z ujęcia w Raszowej, dla potrzeb wodociągu grupowego „Tarnów”, w ilości:
a) Q śrd = 647, 5 m3/d, Q maxd = 1036 m3/d, Q max h = 67,5 m3/h 
b) Q śrd = 1850 m3/d, Q maxd = 2960 m3/d, Q max h = 192,7m3/h – w okresie awarii ujęcia w Raszowej.
Studnie zlokalizowane są na terenie stacji wodociągowej, na działkach nr 1597/513, 1595/514, 1298,529, 1554/529 am 5 obręb Tarnów Opolski - własność: Gmina Tarnów Opolski.
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 
 
Wersja XML