Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09

 

Opole, dnia 26.05.2009 roku
OŚ.ZW 6223-21/09
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 31.03.2009 roku postępowania administracyjnego, na wniosek pana Ryszarda Szachnowskiego Radomierowice-Bożejów ul. Wikliny 6 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Borkówki (pobór) i rzeki Bogacicy (zrzut) dla istniejącego kompleksu stawów rybnych, karpiowych zlokalizowanych na działkach nr 314/2, 315/2, 318 k.m. 2 obręb Radomierowice i 96/36 k.m. 3 obręb Młodnik gm. Murów, stanowiących własność wnioskodawcy.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód  
  1. Rzeki Borówki - w km 0+185  jazem szandorowym (budowla nr 12) o świetle b=3,00 m, do rzędnej 173,00 m npm w okresie całego roku
  2. Doprowadzalnika „A” – w km 0+000 mnichem z rur bet. (budowla nr 7)   o średnicy leżaka f 60 cm i długości leżaka L = 5,0 m do rzędnej 171,70 m npm w okresie całego roku,
  3. Rowu opaskowego – zastawką betonową (budowla nr 6)b = 0,80m  do rzędnej 170,00 m npm w okresie od 10.03. do 05.04. każdego roku dla potrzeb magazynu-płuczki,
  4. Stawu „Ryszard” – rurociągiem średnicy 2 x f 15 cm długości L = 16,0 m (budowla nr 1) i śluzą spustową, dwuotworową f 30 cm i  65 cm x 65 cm  dł. L = 9,5 m (budowla nr 2) do rzędnej 171,40 m npm w okresie od 01.04. do 20.03. każdego roku,
  5. Stawu „Anna” zastawką piętrzącą (budowla nr 9) betonową, o świetle b = 1,2 m i wysokości h = 2,0 m do rzędnej 171,50 m npm w okresie od 01.04. do 20.03. każdego roku,
  6. Stawu „Kamil” - mnichem zrzutowym (budowla nr 10) o średnicy leżaka f 30 cm i długości leżaka L = 10 m do rzędnej 171,20 m npm w okresie od 01.04. do 20.03. każdego roku,
  7. Magazyn – płuczki - (budowla nr 3) i zastawką betonową (budowla nr 6) b = 0,80 m i wysokości h = 1,25 mdo rzędnej 170,00 m npm w okresie od 10.03. do 05.04. każdego roku,
 
 1. Poborze wód powierzchniowych z rzeki Borkówki w km 0+200 za pomocą doprowadzalnika „A” na stawy: „Ryszard” (budowlą nr 9 – zastawką piętrzącą o świetle b = 1,2 m), „Anna” (budowlą nr 7 – mnichem wpustowym o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 5,0 m) i magazyn - płuczka (budowla nr 5 – przepust betonowy z mnichem piętrzącym o średnicy leżaka f 0,50 m i długości leżaka L = 5,0 m)oraz lewara PVC o średnicy f 200 mm i długości L = 12,0 m ze stawu „Ryszard” do stawu „Kamil”, o ogólnej powierzchni Flw= 6,10 ha w poniższych terminach i ilościach:  
  1. od 01.04 do 30.04. każdego roku, do zalewu stawów, w ilości Q = 33,0 dm3/s, Qmaxh= 120 m3/h, Qśrd= 2852 m3/d,
  2. od 10.03 do 15.03. przez okres 10 godzin każdego roku do napełnienia magazynu – płuczki w ilości Q = 6,7 dm3/s, Qmaxh= 25 m3/h, Qśrd= 230 m3/d,
  3. od 01.12 do 28.02. każdego roku dla podtrzymania zalewu i poprawę warunków tlenowych w stawach w ilości Q = 21,7 dm3/s, Qmaxh= 80 m3/h, Qśrd= 1875 m3/d,
  4. od 01.03 do 31.03. każdego roku na podtrzymanie zalewu i poprawę warunków tlenowych w stawach w ilości Q = 22,6 dm3/s, Qmaxh= 82 m3/h, Qśrd= 1953 m3/d,
  5. od 01.04 do 31.05. każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach, w ilości Q = 15,9 dm3/s, Qmaxh= 58 m3/h, Qśrd= 1374 m3/d,
  6. od 01.06 do 31.07. każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach, w ilości Q = 16,9 dm3/s, Qmaxh= 61 m3/h, Qśrd= 1460 m3/d,
  7. od 01.08 do 31.08. każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach, w ilości Q = 13,0 dm3/s, Qmaxh= 47 m3/h, Qśrd= 1123 m3/d,
  8. od 01.09 do 30.09. każdego roku na potrzymanie zalewu w stawach, w ilości Q = 17 dm3/s, Qmaxh= 62 m3/h, Qśrd= 1469 m3/d,
  9. od 01.10 do 31.10. każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach, w ilości Q = 15 dm3/s, Qmaxh= 55 m3/h, Qśrd= 1296 m3/d,
  10. od 01.11 do 30.11. każdego roku na podtrzymanie zalewu w stawach, w ilości Q = 13,7 dm3/s, Qmaxh= 50 m3/h, Qśrd= 1184 m3/d,
  11. od 15.03 do 30.03. przez okres 3 dni każdego roku dla potrzeb magazynu – płuczki w ilości Q = 23,6 dm3/s, Qmaxh= 85 m3/h, Qśrd= 2039 m3/d,
 2. Zrzucie wód ze stawów:
„Ryszard” (za pomocą budowli nr 2 – śluzy spustowej dwuotworowej średnicy  f 30 cm i  65 cm x 65 cm i długości L = 9,5 m)
„Anna” (za pomocą budowli nr 9 - zastawki piętrzącej betonowej, o świetle b = 1,2 m i wysokości h = 2,0 m)
„Kamil” (za pomocą budowli nr 10 - mnicha zrzutowego   o średnicy leżaka f 30 cm i długości leżaka L = 10 m) i magazynu – płuczki (za pomocą budowli nr 3)
do rzeki Bogacicy w km 20+880 oraz ze stawu
„Ryszard” (za pomocą budowli nr 1 - rurociągu średnicy 2 x f 15 cm i długości L = 16,0 m) do cieku Młynówka w km 0+000 w poniższych terminach i ilościach:
  1. od 05.03. do 20.03. każdego roku, z tytułu spuszczania stawów w ilości Q = 58,3 dm3/s, Qmaxh= 210 m3/h, Qśrd= 5037 m3/d,
  2. od 30.03. do 05.04. przez okres 1 dnia każdego roku, z tytułu spuszczania magazynu – płuczki w ilości Q = 13,3 dm3/s, Qmaxh= 48 m3/h, Qśrd= 230 m3/d,
  3. od 15.12 do 15.03 każdego roku, z tytułu przesiąków i pokrycia potrzeb zimochowóww ilości Q = 21,7 dm3/s, Qmaxh= 79 m3/h, Qśrd= 1875 m3/d,
  4. od 01.04 do 30.11 każdego roku, z tytułu przesiąkóww ilości Q = 13,7 dm3/s, Qmaxh= 50 m3/h, Qśrd= 1184 m3/d.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML