Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-22/09

Opole, 5 maja 2009 r.
OŚ. BSz–6223–22/09                                                     
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 30 kwietnia 2009 r., postępowania na wniosek Dyrektora Knauf Bełchatów Sp. z o.o Fabryki w Brzeziu ul. Norweska 1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGE Elektrownia Opole SA w Brzeziu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie: metali ciężkich, azotu amonowego, azotu azotynowego, węglowodorów ropopochodnych w ilości: Qśrd = 10 m3/d, Qmaxd = 12 m3/d.
 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

 

Wersja XML