Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09

 Opole, 30 kwietnia 2009 r.

OŚ. BSz–6223–19/09                                                     
 
 
 
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 10 kwietnia 2009 r., postępowania na wniosekKREON Reklama Świetlna Sp. z o.o., 46-040 Krasiejów, ul. Szkolna 5b, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi (poprzez studnie chłonne wspomagane drenażem), oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu.
 Studnie chłonne (3 szt.) z drenażem, zlokalizowane są na działce nr 1152/3, 1150/4 km 5 obręb Krasiejów- właściciel: KREON Reklama Świetlna Sp. z o.o, Krasiejów.
 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 
 
 
Wersja XML