Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09

 

Opole, dnia 29 kwietnia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–15/09                                                     
 
 
 
 
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 7 kwietnia 2009 r., postępowania na wniosek Tomasza Sokulskiego, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi, ścieków opadowych i z odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Słonecznej w Czarnowąsach poprzez projektowane 2- e studnie chłonne, gm. Dobrzeń Wielki.
Urządzenia do wprowadzania ścieków do ziemi - studnie chłonne zlokalizowane są na działce nr 1876/7 am 3 obręb Czarnowąsy- własność Gmina Dobrzeń Wielki. 
 
 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Wersja XML