Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09

Opole, dnia 14.04.2009 roku
OŚ.ZW 6224-7/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 13.03.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych pana Romana Zabłockiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę 125 m odcinka rowu melioracji wodnych szczegółowych odwadniająco-nawadniającego nr R-B w km od 3+150 do 3+275 położonego na działkach nr 194/106, 193/105, 317/105, 116/105 k.m. 8 obręb Chróścice gm. Dobrzeń Wielki.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML