Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09

Opole, dnia 1 kwietnia 2009 r.
OŚ. BSz–6224–6/09                                                         
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 26 marca 2009 r., postępowania na wniosek Pani Krystyny Keck – Leszczyńskiej z Opola, działającej z upoważnienia Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Opole, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. na przejście gazociągiem ś/c, p = 0,3 Mpa przez rzekę Prószkówki w km 17+100 w m. Chmielowice, gm. Komprachcice, metoda przewiertu sterowanego.
Stan prawny działek, na których zaprojektowano przejście gazociągiem:
- nr 94 am 1 – ciek – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
- nr 93,92 am 1 – działki sąsiednie - komory kontrolne – właściciel: Martyna Romanowska-Ratajczyk, Jan Ratajczyk.      
 
           
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk                              
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML