Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09

 

Opole, dnia 23.03.2009 roku
OŚ.ZW 6223-12/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 16.02.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Jadwigi Łukaszewskiej-Szeler z Prywatnego Biura Projektów ARKON działającej z upoważnienia pani Magdaleny Gittings z firmy Pałac Niewodniki Magdalena i Richard Gittings Spółka Jawna z siedzibą w Niewodnikach ul. Zamkowa 1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki w km 3+450 dla potrzeb projektowanego stawu parkowego, szczelnego o powierzchni lustra wody Flw= 0,060 ha i powierzchni całkowitej Fc= 0,063 ha, zlokalizowanego na działce nr 200/11 k.m. 1 obręb Niewodniki gm. Dąbrowa:
 
I.       Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
  1. Poborze wód za pomocą przenośnej pompy spalinowej z umieszczonym w korycie rzeki koszem ssawnym zamontowanym na wężu ssącym pompy w poniższych ilościach i terminach:
a.       Q = 5,56 l/s, Qmaxh= 20 m3/h, Qśrd= 330 m3/d raz na dwa lata w okresie od 08.11. do 09.11 do napełnienia stawu,
b.      Q = 5,56 l/s, Qmaxh= 20 m3/h, Qśrd= 2,75 m3/d w okresie od 01.03. do 31.10 każdego roku z tytułu strat na parowanie,
  1. Zrzucie wód za pomocą przenośnej pompy spalinowej w poniższych terminach i ilościach:
a.    Q = 5,56 l/s, Qmaxh= 20 m3/h, Qśrd= 330 m3/d raz na dwa lata w okresie od 05.11. do 06.11 z tytułu opróżnienia stawu
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML