Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08

Opole, dnia 20.03.2009 r.

OŚ.ZW 6223-69/08

 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 19.12.2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zbigniewa Świderskiego Dyrektora Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Strugi w km 6+085 dla potrzeb istniejącego stawu rybnego, powyrobiskowego, niespuszczalnego zlokalizowanego w m. Kosorowice gm. Tarnów Opolski:
 
I.       Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
  1. Piętrzeniu wód rzeki Strugi w km 6+085 istniejącym gurtem dennym do rzędnej 162,25 m npm w okresie całego roku
  2. Poborze wód za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Strugi w km 6+085 do stawu, rurociągiem stalowym f 45 m, długości L = 7,50 m (rzędna wlotu 161,97 m npm, rzędna dna wylotu 161,89 m npm) na pokrycie strat związanych z parowaniem i przesiąkami w ilości Q = 17 l/s, Qmaxh= 62 m3/h i Qśrd= 1469 m3/d przez okres całego roku.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Wersja XML