Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09

Opole, dnia 16.03.2009 roku
OŚ.ZW 6223-9/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 19.01.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek pana Leszka Pietrzaka z Centrum Badawczo-Produkcyjnego „ALCOR” Sp. z o.o. w Opolu, działającego z upoważnienia pana Andrzeja Żurka Dyrektora Oddziału EnergiaPro S.A. Oddziału w Opolu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:
  1. Odprowadzaniu oczyszczonych ścieków opadowych do gruntu z obszaru stanowisk transformatorów mocy nr 1 i nr 2 oraz stanowisk transformatorów „potrzeb własnych” nr 1 i nr 2 (zawierających olej transformatorowy jako chłodziwo)               za pośrednictwem 3 systemów separacji wody i oleju „Bundguard”, z mis olejowych,   a następnie drenażu rozsączającego (skrzynek drenażowych typu Wavin AZURA) na terenie rozdzielni 110/20 GPZ „Siołkowice” na działce nr 148/3 a.m. 1 obręb Nowe Siołkowice gm. Popielów, w ilości: QObl.= 2,23 l/s; QR= 98,00 m3/rok.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML