Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09

 

Opole, dnia 12 lutego 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 3 / 09
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - decyzja nr OŚ.BSz-6223-3/09 z dnia 11 lutego 2009 r., na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie ścieków (ujętych kanalizacja oraz wód z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 429 w ramach przebudowy na odcinku Prószków – Zimnice Małe.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 24 (piętro I) w Urzędzie Gminy Prószków
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska
Wersja XML