Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09

 

Opole, dnia 6 marca 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 1 / 09
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - decyzja nr OŚ.BSz-6223-1/09 z dnia 5 marca 2009 r., na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód z wód w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole - Krapkowice - Zdzieszowice - Kędzierzyn–Koźle, na odcinku od km 17+226 do 18+766, w m. Kąty Opolskie i Przywory gm. Tarnów Opolski:
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w okresie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul.   Piastowskiej 14,
w godzinach urzędowania.
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML